Ferah Sok. No:27 D:4-5 Şişli / İstanbul +90 212 232 56 66 Pazartesi - Cuma 9.00 - 18.00

DocPlace E-Fatura Arşiv ve Onay Modülü

   Türkiye’de 397 sıra no’lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-Fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen E-Fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

 E-Fatura dosyası üretiminden sonra oluşan .zip dosyasının görüntülenmesi portal üzerinden veya geliştirilen özel bir görüntüleyici ile sağlanmaktadır.  Kets DocPlace E-Fatura Modülü sayesinde gelen ve giden E-Fatura belgeleri otomatik olarak arşivlenerek tek tıkla görüntülenebilir.

Modül Özellikleri

  • E-Fatura belgeleri güvenli bir şekilde saklanarak, kullanıcıların yetkilendirmelere uygun bir şekilde arşive erişimi ve fatura bilgileri üzerinden arama yapması sağlanır.
  • Ek bir uygulamaya ihtiyaç olmadan E-Fatura belgeleri görüntülenebilir, PDF formatına çevrilerek e-posta olarak gönderilebilir, faks çekilebilir veya yazıcıdan çıktısı alınabilir.
  • E-Fatura dosyaları veritabanı yerine sunucu üzerindeki özel disk alanında saklandığı için mevcut veritabanı boyutu büyümez ve herhangi bir performans kaybı yaşanmaz.
  • Kets DocPlace ile kâğıt ortamındaki fatura, irsaliye ve makbuz gibi çeşitli resmi muhasebe evrakları da taranarak saklanabilir. Böylece kullanıcıların tek bir uygulama ile her türlü belgeyi arşivlemesi ve kolay bir şekilde erişebilmesi sağlanır.
  • Kets DocPlace E-Fatura onaylama ve diğer iş süreçleri kolayca yönetilebilir.

Dokümanı İndir